English (United Kingdom) Hebrew

תוכן עניינים

 

כללי תחרות רובוטראפיק, חוקים וניקוד

לתחרות שלושה חלקים: החלק הראשון (A) הינו תחרות נסיעה זהירה בין צוותים מבתי"ס שונים. החלק השני (B) הינו מרוץ בו כל צוות בתורו יעשה שימוש ברובוט שלו להשגת ציון מקסימלי, על פי המפורט להלן. החלק השלישי הוא פרוייקט הכביש האלקטרוני.
הערה חשובה: יופחת ניקוד לקבוצות שתלמידים מתוכן הפריעו או התנהגו בצורה לא נאותה במתחם התחרות. בוחנים יעברו בין הקבוצות ויבדקו סדר, ארגון ונקיון - לקבוצות שלא יתנהלו באופן נאות תבוצע הפחתת ציון.

A. נסיעה זהירה

שני רובוטים משתי קבוצות מתחרות מתחילים בנסיעה בו זמנית על משטח הנסיעה התחרותי, אחד בכל צד של המשטח, בנקודת הכניסה המסומנת. על הרובוטים לנסוע על המסלול המיועד להם (מסלול בצורת "8"), תוך הקפדה על ציות לרמזורים ולכללי התנועה המצוינים על גבי משטח הנסיעה התחרותי. הרובוטים צריכים להתמיד בנסיעה במשך שתי דקות ללא תאונה.
הרובוט עשוי להיתקל בכביש במכשולים או באנשים החוצים את הכביש. במצב זה על הרובוט לעצור ולהמתין עד לפינוי המכשול או עד לסיום החצייה של הכביש.
על כל קבוצה להגיע - בנוסף לרובוט - עם רמזור חכם (הכולל עמוד רמזור, חיישן רמזור, בקר וחיישנים נוספים) שיהפוך לאדום כאשר יזהה אדם חוצה את הכביש, כך שהרובוט של הקבוצה יעצור בהגיעו אליו. הרמזור יהפוך לירוק כאשר אף אחד לא חוצה את הכביש ואז הרובוט יוכל לסוע.
2 תלמידים בלבד יעלו לבמה לתפעול הרובוט. שימו לב: למורים אסור בשום שלב לעלות לבמה.
ניקוד:
 • בהסתיים שתי הדקות, כל רובוט שעקב אחרי המסלול ולא ביצע תאונה זוכה בציון 0 שניות/נקודות - הציון הטוב ביותר האפשרי.
 • במשך התחרות לכל צוות ניתנות 3 הזדמנויות להחזיר רובוט ש"איבד" את הקו, בחזרה אל המסלול. כל החזרה כזו תגרום לקנס של 10 נקודות.
 • רובוט שאיבד את המסלול בפעם הרביעית יסיים את התחרות. ניקודו יהיה 120 שניות/נקודות פחות משך הזמן (בשניות) בו הצליח לעקוב אחרי המסלול.
 • רובוט שגורם לתאונה יקבל קנס של 10 שניות/נקודות.
 • רובוט שחוצה את הצומת באדום יקבל קנס של 10 שניות/נקודות.
 • רובוט שלא הצליח להגיע כלל אל הצומת יקבל קנס של 100 שניות/נקודות. רובוט שלא סיים הקפה אחת שלמה יקבל קנס של 40 שניות/נקודות.
 • קבוצה שלא הגיעה עם רמזור "חכם" או שהרמזור לא תפקד כראוי תיקנס ב 10 נקודות.
 • הציון הטוב ביותר שניתן לקבל בקטגוריה זו הוא 0 - כאשר הרובוט לא ביצע שום טעות.

B. מירוץ

רובוט יחיד מבצע הקפה אחת של המסלול בשיא המהירות - נמדד זמן הביצוע שלו. המנצח הוא הרובוט שסיים בזמן הקצר ביותר. הצוות יכול להחזיר רובוט ש"איבד" את הקו, באופן ידני, בחזרה אל המסלול. על כל אובדן מסלול כזה ניתן קנס של 10 שניות/נקודות.
2 תלמידים בלבד יעלו לבמה לתפעול הרובוט. שימו לב: למורים אסור בשום שלב לעלות לבמה.

C. פרוייקט הכביש האלקטרוני

בפרוייקט הכביש האלקטרוני עושים שימוש במרכיבים רובוטיים - בקרים, חיישנים, מנועים, סוללות, וחלקי רובוט אחרים - בכדי לפתור בעיות בטיחות בכביש, על מנת להקטין את מספר תאונות הדרכים ולהציל חיי אדם. בפרוייקט הכביש האלקטרוני נדרש להציע פתרון רובוטי על פי הנושא השנתי, כפי שמפורסם באתר התחרות.
הערה: אין צורך לבנות את המערכת המוצעת, אלא רק להציע תאור שלה באמצעות מצגת ו/או פוסטר.
כללים:
 • על המערכת המוצעת להיות ניתנת למימוש מבחינה טכנולוגית, מעשית ואמינה. ניתן לעשות שימוש בבקרים, חיישנים כגון: חיישן אינפרא-אדום, חיישן אור, חיישן קול, חיישן אולטראסוני, משדר אלחוטי, מקלט אלחוטי וכן חיישנים אחרים. מערכת מיקום (GPS), וכו' הן ברכב והן בתשתית הכביש.
 • ניתן למקם חיישנים הן על הרכבים והן בכביש עצמו.
 • ניתן לעשות שימוש באפליקציות סלולריות.
 • יש להגיש תכנון של המערכת הכולל תרשים של המערכת, תיאור המערכת וכיצד היא פותרת את בעיית הבטיחות. ניתן להוסיף מידע בצורת סרטון אנימציה, מצגת, או בכל צורה אחרת המסבירה את הרעיון.
 • יש לשלוח את מצגת הפרוייקט עד 14 יום לפני מועד התחרות אל כתובת המייל הבאה: support@eytam.com. על כל יום איחור יורדו 5 נקודות מציון הפרוייקט!.
 • העבודה תוצג במתחם הכניסה של בניין צ'רציל על גבי סטנד או על הקיר, כאשר התלמידות והתלמידים מהכתה המגישה ייתנו הסברים לאורחים על המערכת שלהם ועל הפתרון שהם מספקים.
 • הציון על העבודה הוא בין 0 ל- 100 (100 הוא הציון הגבוה ביותר). הציון יינתן על פי ההיתכנות, היצירתיות, והיעילות של פתרון הבעיה, כמו גם שליטה בחומר של התלמידים.
אפשר לראות כאן פרוייקט לדוגמא.

הזוכים בתחרות

 • 3 הקבוצות הראשונות הזוכות במירוץ תזכינה במגיני הצטיינות.
 • 3 הקבוצות הראשונות הזוכות בפרוייקט הכביש האלקטרוני תזכינה במגיני הצטיינות.
 • 3 הקבוצות הראשונות הזוכות בתחרות הכוללת רובוטראפיק-הכביש האלקטרוני תזכינה במגיני הצטיינות.
 • במגן הצטיינות פרס החדשנות תזכה הקבוצה שהפרוייקט שלה היה עם ציון החדשנות והיצירתיות הגבוה ביותר.
 • במגן הצטיינות צעירי רובוטראפיק תזכה הקבוצה שזו לה שנת ההשתתפות הראשונה וחבריה הצטיינו בידע ובהבנת הפרוייקט.
 • במגן הצטיינות רובוטיקה חברתית תזכה הקבוצה שחבריה הצטיינו בהתנהלות נאותה ובעזרה לקבוצות אחרות ביום התחרות.
הציון הכולל בתחרות ייקבע על פי התוצאות שהשיגו הצוותים בשלוש התחרויות - A, B ו-C: הציון הכולל הינו C - A - B. מציון זה יופחתו נקודות לקבוצות שחבריהן התנהגו בצורה לא נאותה ביום התחרות.
הצוות המנצח בתחרות כולה הוא מי שהשיג את הניקוד הכולל הגבוה ביותר. לכל הקבוצות המשתתפות יוענקו תעודות השתתפות.

משטח התחרות ואמצעי העזר

משטח התחרות זהה למשטח התחרות שבערכת הכיתה של מאמבו - על משטח זה מסומנים מסלולי הנסיעה וממוקמים הרמזורים המכוונים את התנועה. הרמזורים עשויים להימצא הן בצומת והן במיקומים אחרים על פני המסלול.

עבודה עם הרובוט בתחרות

לצורך זיהוי המסלול, זיהוי הרמזורים ולהימנעות מפגיעה בעצמים, ייתכן ויהיה צורך לעשות שימוש בכל הערוצים הזמינים של הבקר, כולל הערוץ הנוסף.
 • חיישני האור הספרתיים משמשים הן לזיהוי המסלול והן לזיהוי האות המשודר מהרמזור. לשימוש מתקדם יותר למעקב אחר קו, ניתן לעשות שימוש גם בחיישני האור האנלוגיים.
 • חיישן הקירבה משמש לזיהוי עצמים עד מרחק של 10 ס"מ.
 • חשוב לסדר את הכבלים בצורה כזו שלא יסתירו את קו השידור של אות הרמזור או את קו הזיהוי של העצמים.
 • באופן כללי, רובוטים לא אמורים להתנגש זה בזה, מכיוון שהם נעים על מסלולים שונים (שתי ה"שמיניות" מסודרות כך שלא יהיה מעבר ממסלול אחד לשני). אולם בזמן סטייה מהמסלול, או בהתעכבות בצומת עשוי להיות מצב פוטנציאלי להתנגשות, ואז חיישן הקירבה יכול להתריע ולמנוע אותה.