English (United Kingdom) Hebrew

התקנת ערכת התחרות (ערכת הרמזורים) מאמא-רובוט

להלן הסברים להתקנת ערכת התחרות (ערכת הרמזורים) מאמא-רובוט.
שימו לב: לערכות רמזורים ישנות (בגרסת 2012), הסתכלו כאן.

תכולת ערכת הרמזורים

ערכת הרמזורים כוללת את המרכיבים הבאים:
 1. 1 משטח נסיעה גדול (תחרותי)
 2. 1 בקר
 3. 1 ערכת סוללה
 4. 4 חיישני רמזור
 5. 4 בכלים ארוכים בצמה לחיבור הבקר לרמזורים
 6. 1 כבל USB
 7. 2 עמודי רמזור 25 ס"מ
 8. 2 עמודי רמזור 26 ס"מ
 9. 2 מוטות נתלים ארוכים 85 ס"מ
 10. 4 מוטות קצרים 10 ס"מ
 11. 4 מתאמי תלייה


בנוסף לכך, כוללת הערכה שני חיישני אור ספרתיים (חיישני קליטה לרמזורים) שאותם יש לחבר לרובוט הנוסע על המסלול.
הערה: הקליפסים השחורים מגיעים בחבילה נפרדת, יש לפתוח אותה ולחבר קליפסים לעמוד הרמזור, למתאמי התלייה כפי שבתמונה, ולחיישני הרמזור (משדרים ומקלטים).

שלבים בהרכבה ובתפעול של ערכת הרמזורים

ראשית יש לפרוס את המשטח על הרצפה, תוך הצמדת קצותיו לרצפה (ניתן לעשות שימוש בדבק נייר בהיר להדבקת צידיו לרצפה). כעת בצעו את הפעולות הבאות לפי הסדר: מקמו את עמודי הרמזור במיקומים המסומנים, 1 עד 4.
יש לשים לב לכך שיש זוג עמודים גבוה בסנטימטר אחד יותר מזוג העמודים השני. מקמו את הזוג הנמוך בעמדות 1, 3 ואת הזוג הגבוה בעמדות 2,4.
הניחו מוט תלייה אחד על עמודים 1,3 ולחצו אותו מטה כך שהוא ייתפס על ידי התפסנים שעל העמודים. הניחו את מוט התלייה השני על עמודים 2,4 מעל למוט הקודם, ולחצו אותו מטה כך שהוא ייתפס על ידי התפסנים שעל העמודים.
תלו את 4 המוטות הקצרים על מוטות התלייה, על פי הכיוון שבתמונה, תוך שימוש במתאמי התלייה.
הניחו את הבקר ואת הסוללה על יד עמדה מס. 1 במקום המסומן. חברו את הכבלים שבצמה לערוצי הבקר על פי הסדר המספרי שלהם: שימו לב שהכבל הקצר ביותר הוא של עמדה 1, ואחר כך, לפי הסדר בצמה שאר העמדות. בכדי למנוע בלבול, באפשרותכם לרשום את מספרי הערוצים על הכבלים בשני צידיהם.
לפפו את צמת הכבלים מעל עמוד הרמזור שבעמדה מס. 1, ולאחר מכן סביב מוט התלייה. חברו את כבל מס. 1 לחיישן הרמזור הקרוב לעמדה מס. 1.
באופן דומה, חברו את כבלים מס. 2,3,4 לחיישנים שברמזורים 2,3,4, בהתאמה. יש לשים לב שהכבלים לא יבלטו כלפי מטה יותר מדי, בכדי שהרובוט לא יתנגש בהם. כמו כן, את הרמזורים כדאי לכוון בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, כך שהרובוטים יוכלו לקלוט את השידור.
מקמו שני חיישני אור בתחתית הרובוט לצורך המעקב אחר המסלול.
מקמו שני חיישני אור בחזית הרובוט, מופנים מעט כלפי מעלה. חיישנים אלו ישמשו לזיהוי האות המגיע מהרמזור (אנו עושים שימוש בשני חיישנים בכדי להבטיח את קליטת האות האינפרא-אדום גם כשהרובוט יגיע על הרמזור בזווית כזו או אחרת).
כיילו את חיישני האור באמצעות הכפתור הכחול. את חיישני האור המופנים לקרקע יש לכייל כך שיפרידו בין ערך קו שחור למשטח הבהיר, ואת חיישני האור המופנים לרמזור יש לכייל כך שהנורית תדלוק רק כאשר יהיו מכוונים כלפי הרמזור.
הערה: לצורך הכיול, ניתן להסיר את החיישן ממקום התלייה שלו ולהביא אותו באופן ידני אל הקרקע או אל הרמזור בכדי לבצע את הכיול.
כאשר האור האדום ברמזור דולק, המשדר (הלד האינפרא-אדום השקוף שמשמאל לאור הירוק) דולק, ולכן הוא נקלט על ידי החיישן כערך "1". לא ניתן לראות אותו דולק בעין בלתי מזוינת מכיוון שתדר השידור אינו בתחום האור הנראה. לעומת זאת, אפשר להפעיל את מצלמת הטלפון הסלולרי ולכוון אותה אליו, ואז ניתן לראותו דולק בבירור! (המצלמה כוללת מסנן שמתרגם את האות לאור נראה).
כאשר הרובוט הנמצא על המסלול עומד בפני רמזור אדום, החיישנים שלו קולטים את האות המשודר על ידי המשדר. לכן, על הרובוט לבדוק - בנוסף לאפשרות חריגה מהמסלול השחור - האם הוא עומד בפני רמזור אדום, ואז עליו לעצור עד להתחלפותו לירוק.