English (United Kingdom) Hebrew

תחרות הרובוטיקה הבינלאומית רובוטראפיק ע"ש נדב שוהם

תחרות הרובוטיקה הבינלאומית רובוטראפיק ע"ש נדב שוהם היא תחרות בינלאומית המתקיימת בטכניון אחת לשנה, ומנוהלת על ידי המרכז לרובוטיקה שבטכניון בראשות פרופ. משה שוהם וד"ר יבגני קורצ'נוי. ניתן לראות כאן את כללי התחרות.
תחרות רובוטראפיק
תוכן עניינים

תחרות רובוטראפיק 2017

תחרות רובוטראפיק 2017 התקיימה בתאריך 23.3.2017 בטכניון, ונושא התחרות היה שיתוף מידע בכביש - מערכות חכמות המחליפות ביניהן מידע בכדי לשפר את הבטיחות:
 • שיתוף מידע בין מכוניות חכמות למניעת תאונות
 • שיתוף מידע בין רמזורים חכמים ומכוניות חכמות להגברת הבטיחות בצמתים
 • שיתוף מידע בין הולכי רגל ומכוניות חכמות להגנה על הולכי הרגל


בתי הספר הזוכים - יסודיים

בתי הספר הזוכים בתחרות הכוללת:
 • מקום 1 - שמרית נתניה
 • מקום 2 - בני עטרות
 • מקום 3 - הראל אשקלון
בתי הספר הזוכים בפרוייקט רובוטראפיק:
 • מקום 1 - שמרית נתניה
 • מקום 2 - נווה ציון אשקלון
 • מקום 3 - הראל אשקלון
בתי הספר הזוכים בתחרות המירוץ:
 • מקום 1 - שמרית נתניה - 12.75 שניות
 • מקום 2 - בני עטרות - 17.18 שניות
 • מקום 3 - הראל אשקלון - 18.60 שניות
בית הספר הזוכה בפרס צעירי רובוטראפיק: אדם וסביבה געש

בתי הספר הזוכים - חטיבות עליונות

בתי הספר הזוכים בתחרות הכוללת:
 • מקום 1 - אורט אודסה
 • מקום 2 - אחווה טייבה
 • מקום 3 - אורט קאזן
בתי הספר הזוכים בפרוייקט רובוטראפיק:
 • מקום 1 - קרית גנים ראשון לציון
 • מקום 2 - הדסה נעורים
 • מקום 3 - חט"ב פרדיס
בתי הספר הזוכים בתחרות המירוץ:
 • מקום 1 - אורט אודסה - 13.91 שניות
 • מקום 2 - קבוצת יבנה - 14.15 שניות
 • מקום 3 - אורט קאזן - 14.72 שניות
בית הספר הזוכה בפרס החדשנות: מדעי טכנולוגי בית חנינאתמונות מתחרויות רובוטראפיק


בניין צ'רצ'יל בטכניון

הכנות הרובוטים
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

תחרות נסיעה זהירה
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

תחרות מירוץ - כיול חיישנים
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

גוני - הקרון האוטונומי
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

עוד יציאה למירוץ
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

הרובוט בנסיעה זהירה
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

משטח התחרו
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

על במת התחרות

תלמידי געש - תמונה אחרונה לפני יציאה למירוץ!

חבל מודיעין ביציאה למירוץ

השמינייה הזו עושה לנו כאב ראש :)

המבטים מרוכזים ברובוט, שרק יתנהג יפה..

עמותת אור ירוק בוחנת את פרוייקט תלמידי חבל מודיעין

עוד מבחני פרוייקט

קבוצת אודסה נבנחת על הפרוייקט

עתיד קרני שומרון מניפים גביע!
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

עוד זכיות
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

בית ספר אדם וסביבה מגעש - הנפת גביע!
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)

חבל מודיעין מניפים גביע!
(באדיבות שיצו צלמים, דוברות הטכניון)


תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק 2016

ניתן לצפות כאן בתוצאות ובתמונות מתחרות הכביש האלקטרוני 2016.

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק 2015

ניתן לצפות כאן בתוצאות ובתמונות מתחרות הכביש האלקטרוני 2015.

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק 2014

ניתן לצפות כאן בתוצאות ובתמונות מתחרות הכביש האלקטרוני 2014.

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק 2013

ניתן לצפות כאן בתוצאות ובתמונות מתחרות הכביש האלקטרוני 2013.

תחרות הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק 2012

ניתן לצפות כאן בתוצאות ובתמונות מתחרות הכביש האלקטרוני 2012.

כללי התחרות ושיטת הניקוד

ניתן לצפות כאן בכללי התחרות ובשיטת הניקוד.

התקנת ערכת התחרות (ערכת כתה)

ניתן לראות כאן הסבר על התקנת ערכת התחרות .