English (United Kingdom) Hebrew

רובוטיקה לבתי ספר יסודיים

תוכן עניינים

תכנית הלימוד ברובוטיקה לבתי"ס יסודיים

חברת עיטם רובוטיקה מפתחת ומטמיעה במערכות החינוך מערכות לפיתוח חשיבה מתמטית-הנדסית רב תחומית באמצעות רובוטיקה, המותאמות לתכנית הלימוד במדעי המחשב ורובוטיקה של משרד החינוך. מערכות הרובוטיקה מיועדות להוראה בבתי"ס יסודיים, לכיתות א'-ו'.
נושאי הלימוד:
 • מבואות: מבוא לרובוטיקה, פיזיקה וחשמל
 • היכרות עם מרכיבי הרובוט
 • הגדרת קלט/פלט וקוד, סביבת תכנות ופלטים
 • תנועה
 • חישה ומשוב
 • התניות, הערכה, מדידה ולולאות
 • פרוייקט מסכם, והשתתפות בתחרות הבינלאומית שבטכניון "רובוטראפיק - הכביש האלקטרוני"
עיטם רובוטיקה מספקת פתרון כלל מערכתי לבתי ספר:
 • תכניות לימוד רב שנתיות ברובוטיקה ובמדעים
 • הדרכת מורים - או - מדריכים מקצועיים ומיומנים
 • מערכי שיעור
 • תמיכה טכנית ומקצועית
 • ליווי והטמעה של נושא הרובוטיקה בבית הספר
 • הכנה והשתתפות בתחרות הרובוטיקה "הכביש האלקטרוני - רובוטראפיק" שבטכניון

הורדות וקישורים

סביבת התוכנה Shapes

היא סביבת עבודה ללימוד רובוטיקה ולתכנות הרובוט. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי, כתחליף פשוט וקל לכתיבת הוראות טקסט. לצפייה במסך מלא...

גירסאות קודמות: מאמבו-גרפי

מאמב-גרפי היא סביבת פיתוח גרפית לעבודה בסביבה רובוטית. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי, כתחליף פשוט וקל לכתיבת הוראות טקסט. קרא עוד...