English (United Kingdom) Hebrew

רובוטיקה באמצעות ערכת הרובוטיקה מאמבו

מאמבו היא סביבה לימודית להוראת רובוטיקה הכוללת מרכיבים מכניים, מרכיבים אלקטרוניים ותוכנה לבניית פתרונות רובוטיים. מאמבו לחטה"ב היא סביבה לימודית להוראת רובוטיקה המותאמת לתכנית הלימוד ברובוטיקה של חטיבות הביניים. ערכות הרובוטיקה נבנו בהתאם לתכנית הלימוד של העתודה המדעית טכנולוגית.

הרובוט הוא מסוג נייד, תלת גלגלי, ובעל יכולות תנועה ותמרון מצוינות: הוא כולל בקר מתקדם, מבנה קשיח ושקוף המותאם לצרכים פדגוגיים, מנועים ותמסורות מתקדמים, גלגלים בעלי יציבות גבוהה במיוחד, מוטות ותפסנים לחיבור עזרים נוספים ולהרחבות. בפיתוח הרובוט הושם דגש מיוחד על התאמה לתחרויות רובוטיקה כגון רובוטראפיק, רובוקאפ ורובונר.

הורדות וקישורים

סביבת התוכנה Shapes

היא סביבת עבודה ללימוד רובוטיקה ולתכנות הרובוט. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי, כתחליף פשוט וקל לכתיבת הוראות טקסט. לצפייה במסך מלא...
מאמבו הוא מוצר כחול-לבן

הורדות וקישורים:

התקנת התוכנה:
  • לאחר ההורדה יש להריץ את התוכנה ולעקוב אחר ההוראות המוצגות.
  • לאחר סיום ההתקנה יש לחבר את הרובוט למחשב באמצעות כבל ה USB המצורף ולהמתין שמערכת ההפעלה תזהה את הבקר - רק לאחר שהמערכת מודיעה על כך שהדרייבר הותקן בהצלחה והוא מוכן לשימוש ניתן לעבוד עם הרובוט.
  • אם יש בעיה בזיהוי מנהל ההתקן, או אם ההעלאה לרובוט נכשלה, יש לקרוא ב שאלות ותשובות ולפעול על פי ההנחיות.

ספרי הדרכה

מאמבו - מדריך למורה: מדריך זה מותאם לתכנית הלימוד של העתודה המדעית טכנולוגית לחטה"ב, והוא כולל את החומר המופיע במצגת, בתוספת תשובות לשאלות וכן חומר הרחבה נוסף. פרקי הספר:
  • מבוא
  • מרכיבי הרובוט
  • תנועה
  • חישה
  • בקרה
  • תחרויות רובוטיקה
מדריך מודפס מסופק למורים בהשתלמויות ובהדרכות ברובוטיקה.


מאמבו - מדריך לתלמיד: מדריך זה כולל את ההתנסויות המופיעות במצגת ובמדריך למורה, כך שהתלמיד יכול לבצע את ההנתסויות (תכנות הרובוט) מבלי שיצטרך לצפות בו זמנית גם במצגת. מדריך מודפס מסופק כחלק מערכת הרובוט מאמבו.

גירסת תוכנה קודמת

למעוניינים בגרסת התוכנה הקודמת - מאמבו-גרפי - ניתן להוריד מכאן את התוכנה ומערכי השיעור: