English (United Kingdom) Hebrew

תוכן עניינים

 

רובוטיקה עם Arduino

רובוטיקה עם Arduino היא ערכה המיועדת ללימודי רובוטיקה בבתי"ס תיכוניים ובמוסדות אקדמיים. סביבה זו מבוססת על מערכת קוד פתוח Arduino הפופולרית בעולם לפרוייקטי רובוטיקה. חומר הלימוד מקיף נושאים באלקטרוניקה, מדעי המחשב, הינע ובקרה, וכו'. במסגרת תכנית זו, הסטודנטים בונים מעגלים חשמליים מבוססי מיקרו-הבקר, יחד עם הינע ובקרה, ומשלבים אותם במודלים תלת ממדיים רובוטיים. את הרובוטים הסטודנטים מתכנתים בסביבת Arduino.
בנוסף, המערכת מאפשרת בניית פרוייקטי גמר רובוטיים.
את כתיבת התכניות ניתן לבצע בסביבת C++ של Arduino, או בסביבה הגרפית ArduinoShapes, סביבת פיתוח גרפית לתכנות בפלטפורמת Arduino. סביבה זו מאפשרת לכתוב תכניות לרובוט באופן גרפי על בסיס גרירה-והשלכה של הוראות (בדומה ל- Scratch): למסך מלא...

תכולת הערכה רובוטיקה עם Arduino

 • כל פריטי הערכה מאורגנים בקופסת מארז
 • ספר "רובוטיקה עם Arduino"
 • תוכנה, הדרכה ותמיכה:
  • תוכנה 1: Arduino קוד פתוח וחינמי
  • תוכנה 2: ArduinoShapes - סביבת תכנות גרפית מבוססת גרירה והשלכה
 • הדרכה: הדרכת מורים/מדריכים בהיקף 16 ש'
 • תמיכה: תמיכה טכנית ומקצועית למשך שנה מיום הרכישה

ספר: רובוטיקה עם Arduino

הספר רובוטיקה עם Arduino המצורף לערכה כולל פרקי מבוא ופרוייקטים. בפרקי המבואות כלולים מבוא לחשמל, מבוא לאלקטרוניקה, מבוא לרובוטיקה, ומבוא לתכנות. כמו כן כלול בחומר תיעוד שלם של סביבת Arduino על כל מרכיביה. תוכן עניינים מקוצר:
 • פרק 1. מבוא ל- ARDUINO
 • פרק 2 אריתמטיקה בינרית
 • פרק 3 תקציר שפת C
 • פרק 4 תקציר שפת C++
 • פרק 5 תקציר שפת ARDUINO
 • פרק 6 מבוא לתורת הבקרה***
 • פרק 7 מבוא לחשמל
 • פרק 8 מבוא לאלקטרוניקה
 • פרק 9 מפרט הערכה
 • פרק 10 פרוייקט: שלום עולם
 • פרק 11 פרוייקט: הבהוב לד
 • פרק 12 פרוייקט: הבהוב לד עם פוטנציומטר
 • פרק 13 פרוייקט: הפעלת לד ב PWM
 • פרק 14 פרוייקט: רמזור
 • פרק 15 פרוייקט: רמזור להולכי רגל עם מפסק
 • פרק 16 פרוייקט: מערך לדים
 • פרק 17 פרוייקט: מנוע חשמלי
 • פרק 18 פרוייקט: הפעלת זמזם
 • פרק 19 פרוייקט: פוטו-רזיסטור
 • פרק 20 פרוייקט: רגיסטר הזזה – SHIFT REGISTER
 • פרק 21 פרוייקט: ממסר
 • פרק 22 פרוייקט: בקר מנוע
 • פרק 23 פרוייקט: בקרת מהירות מנוע
 • פרק 24 פרוייקט: מסך LCD
 • פרק 25 פרוייקט: חיישן אולטראסוני
 • פרק 26 פרוייקט רובוטיקה: מבנה רובוטי
 • פרק 27 פרוייקט רובוטיקה: BLUETOOTH
 • פרק 28 פרוייקט רובוטיקה: המנעות מפגיעה במכשולים
 • פרק 29 פרוייקט רובוטיקה: מעקב אחר קו
 • פרק 30 פרוייקט רובוטיקה: רובוט חקר
 • פרק 31 פרוייקט רובוטיקה: שידור/קליטה IR
 • פרק 32 תחרות רובוטראפיק – הכביש האלקטרוני
 • פרק 33 נספח


מערכי שיעור - פרוייקטים

לערכה מצורפים מערכי שיעור כמצג לעבודה בכיתה. מערכי השיעור כוללים את הפרוייקטים על פרטיהם, והם מאפשרים הדרכה פרונטלית תמציתית עבור הסטודנטים לצורך הבנת הרקע המדעי של הפרוייקט והבנת דרך הביצוע שלו.
מערכי השיעור כוללים מספר רב של פרוייקטים המובאים בצורה מדורגת, החל ממעגלים בסיסיים המשלבים לדים ונגדים, דרך פרוייקטים עם חצאי מוליכים (דיודות וטרנזיסטורים), שליטה במנועים באמצעות PWM, וכלה בפרוייקטי רובוטיקה מלאים כגון רובוט למעקב אחר מסלול וציות לרמזורים, רובוט צילום, תקשורת Bluetooth ושליטה מרחוק מסמארטפון.

מודלים מכניים להדפסה בתלת ממד

לערכה מצורפים מודלים בתלת ממד לבניית רובוט משולב עם הבקר, המנועים, החיישנים ושאר הרכיבים. באפשרות הסטודנטים להדפיס מודלים אלו ולהשתמש בהם לבניית רובוט או לתכנן מודלים אחרים על בסיס מודלים אלו.

סביבת התכנות

תכניות לבקרים ניתן לבנות בשתי סביבות תוכנה:
 • ArduinoShapes - סביבה גרפית מבוססת גרירה והשלכה:
 • סביבת Arduino - סביבת קוד פתוח למערכות חומרה ותוכנה. הסביבה כוללת מפרט של שפת תכנות, הוראות חומרה ייעודיות, טיפוסי נתונים, קבועים, ספריות וכלים נוספים לתכנות בקרים תואמי Arduino. אתר Arduino.