English (United Kingdom) Hebrew

רובוטיקה

עיטם רובוטיקה מפתחת מערכות רובוטיקה לימודיות לפיתוח חשיבה לוגית-הנדסית רב תחומית, ולהקניית כישורים מדעיים-קוגניטיביים. מערכות אלו מאפשרות ללמד רובוטיקה בסביבת פיתוח ידידותית בעברית, המבוססת גרירה-והשלכה.

מערכות הרובוטיקה מפותחות ומיוצרות על ידינו והן בעלות תו כחול-לבן

מאמבו בפרוייקט מצויינות - עתודה מדעית טכנולוגית - בבי"ס סולם צור שבקיבוץ גשר הזיו


בתי"ס יסודיים חטיבות ביניים בתי"ס תיכוניים/אקדמיה