English (United Kingdom) Hebrew

למדריך: שימוש בערכת ההדרכה

עמוד זה כולל עזרה בנושא מערכי הדרכה אינטראקטיביים. במערכי הדרכה אלו באפשרותך לקבוע בכל שלב מה מוצג לתלמיד ומה התלמיד מתבקש לבצע בכל שלב, כך שמעבר לשלב הבא מותנה בסיום השלב הקודם בהצלחה. במשך כל הפעלת ערכת ההדרכה מוצג היישום דרך מסך זכוכית כהה המונע גישה לממשק המשתמש בכללותו ומאפשר גישה רק למרכיבים שהוגדרו בערכת ההדרכה.
תוכן עניינים


בניית מערכי הדרכה אינטראקטיביים

בכדי להפעיל את ערכת ההדרכה במוד של עריכה, יש לבחור מהתפריט כלים->עורך מערכי הדרכה. יפתח בפניך עורך מערכי ההדרכה המאפשר לך ליצור עמודי תוכן אינטראקטיביים הפועלים על עולם נתון.
הערה: אם ברצונך שערכת ההדרכה תופעל כבר בתחילתה על עולם מסוים, יש לטעון עולם זה לפני הכניסה לעורך ההדרכה. אחרת, באפשרותך להתחיל עם עולם ריק ולהכניס הוראות לטעינת עולם מסוים במהלך ההדרכה (דוגמה לכך ניתן לראות בערכת ההדרכה חלל).
בבניית ערכת הדרכה אנו מתייחסים למספר מושגים:
 • עמוד - מגדיר עמוד נוכחי בערכת ההדרכה. ניתן להגדיר מספר עמודים כרצונך בערכת ההדרכה.
 • פתק - פתק הכולל הוראה או הסבר במסגרת העמוד הנוכחי. קיימים מספר סוגי פתקים:
  • פתק רגיל
  • פתק רגיל עם קישור הבא להתקדמות לשלב הבא.
  • פתק התייחסות - כולל התייחסות למרכיב מסוים בחלון על ידי חץ מהפתק אל המרכיב הנדון.
  • פתק התייחסות עם הבא - כולל קישור הבא להתקדמות לשלב הבא.
  • פתק עם חור - בדומה לפתק התייחסות אך במיקום ההצבעה על המרכיב יש "חור" במסך המדריך הכהה המורה לתלמיד לבחור או לגרור מרכיב זה עם העכבר.
  כפי שניתן לראות בתמונה לעיל, קיימים שני תפריטים: תפריט ניווט בעל רקע ורוד שהוא התפריט המוצג לתלמיד בשלב הרצת ערכת ההדרכה (למעלה במרכז), ודיאלוג עורך מערכי ההדרכה המוצג במרכז החלון. תפריט העורך מוצג אך ורק במוד עריכה, וניתן בכל שלב לצאת ממוד העריכה ולהשאר במוד רגיל של הפעלת ערכת ההדרכה על ידי סגירת חלון העורך(זוהי דרך נוחה לבדוק את הערכה שבנינו עד כה). מתוך תפריט עורך מערכי ההדרכה אפשר לבחור במספר אפשרויות:
 • פתח מערך הדרכה... - פתיחת ערכת הדרכה קיימת לעריכה
 • שמור מערך הדרכה - שמירת ערכת ההדרכה הנמצאת כרגע בעריכה
 • עמוד חדש - יצירת עמוד חדש בערכת ההדרכה
 • הסר עמוד - הסרת העמוד הנוכחי מערכת ההדרכה
 • הסר פתק אחרון - הסרת הפתק האחרון מהעמוד הנוכחי
 • סגירת חלון העורך - יציאה ממוד עריכה והישארות במוד הפעלה של ערכת ההדרכה
  בכדי ליצור פתק יש לבחור מדיאלוג העורך ב-"פתק חדש...", שיציג טופס ליצירת פתק:

הטופס מאפשר לבחור את סוג הפתק ואת המאפיינים שלו - האם הוא יוצג עם קישור הבא (במקרה של פתק והתייחסות), והאם הוא עם קידום אוטומטי (במקרה של חור). בגוף הטופס אפשר להקליד את תוכן הפתק, ובסיום יש לגרור את טופס הפתק אל המקום בו רוצים שהוא יוצג לתלמיד. במקרה של פתק מסוג התייחסות או חור יש להביא את הנקודה האדומה שבפינה השמאלית עליונה של הטופס - שעליה מצביע החץ - בדיוק אל מעל הרכיב בחלון שאליו הפתק אמור להתייחס.
הערה: ליצירת פתק חדש אפשר גם להקליק עם העכבר הקלקה ימנית במיקום כלשהו במסך, שם רוצים שהפתק יוצג לתלמיד. בתגובה להקלקה ימנית נפתח תפריט לבחירת סוג הפתק, לפי הסוגים הנ"ל. ההבדל המהותי בין שתי הגישות הוא שביצירת פתק דרך דיאלוג הפתק החדש ניתן לעשות שימוש בכלי עריכה כגון העתקה והדבקה, מה שאין כן ביצירת פתק בהקלקה ימנית - הפתק מאפשר הקלדת טקסט בלבד.


דוגמא: בניית מערך הדרכה

כדי להמחיש את אופן העבודה עם עורך מערכי ההדרכה, ניצור את הדוגמה הבאה, צעד צעד:
 • נפתח עולם חדש עם תבנית מסוג עשב. בשלב הזה רצוי לשמור את העולם לקובץ, ולזכור את מיקום הקובץ - למעשה כדאי לשמור אותו באותה ספרייה שבה נשמור את קובץ ההדרכה (כניסה לעורך מערכי ההדרכה כאשר העולם שמור בקובץ מסוים תשמור את שם הקובץ בקובץ מערך ההדרכה, ותפתח אותו אוטומטית בכל פתיחה של ערכת ההדרכה). לאחר מכן נפעיל את עורך מערכי ההדרכה על ידי בחירה בתפריט כלים->עורך מערכי הדרכה.
 • נבחר בפתק מהסוג הראשון בתפריט - פתק ונסמן את עם 'הבא'- לאחר הבחירה נוצר פתק במקום ההקלקה, וכעת אפשר להקליד את תוכנו, לדוגמא: "פתק ראשון בעמוד ראשון". באפשרותך בכל שלב לבטל את הוספת הפתק שיצרת על ידי בחירה בתפריט העורך בהסר פתק אחרון - זה יסיר את הפתק האחרון מהעמוד הנוכחי. שים לב: ייתכן שמיקום הפתק ישונה על ידי המערכת, בכדי לא להיות מוסתר על ידי חלון התלת מימד.
 • כעת נקליק בתפריט העורך על עמוד חדש וייווצר עמוד חדש - ניתן לראות בתפריט הניווט שכרגע יש שני עמודים (ואנו נמצאים בעמוד השני). כמו כן, באופן אוטומטי נפתח טופס ליצירת פתק חדש.
 • ניצור פתק חדש, הפעם מסוג התייחסות ונסמן את עם 'הבא'. נגרור את הטופס לרכיב מסוים בממשק המשתמש, למשל אל מעל כפתור ההרצה נגן - שים לב לנקודה האדומה המוצבעת על ידי חץ - היא צריכה להיות בדיוק על הרכיב. בתוכן הפתק הקלד "כפתור זה משמש להרצת העולם", ואשר. נוצר פתק המצביע על הכפתור נגן.
 • כעת צור עמוד נוסף, ובתוכו צור פתק חדש מסוג חור ללא קידום אוטומטי, ומקם אותו מעל הכפתור נגן. בתוכן הפתק הקלד "לחץ על כפתור זה להרצת העולם." ואשר. פתק זה מורה לתלמיד להריץ את העולם.
 • בעודך באותו עמוד צור פתק רגיל נוסף עם עם 'הבא' הכולל את התוכן"בסיום, לחץ 'הבא' להמשך.".
 • כעת באפשרותך לבדוק את מה שיצרת עד כה: חזור לצעד הראשון ונסה להשתמש בערכת ההדרכה במוד תלמיד!
הערה: אם תפריט העורך מפריע לך באפשרותך לבצע שמירה של ערכת ההדרכה (עלי ידי לחיצה על שמור מערך הדרכה) ולצאת ממצב העריכה על ידי סגירת החלון. לאחר סיום ההרצה באפשרותך לפתוח שוב את עורך מערכי ההדרכה ולפתוח את הקובץ ששמרת קודם.
 • ניצור כעת הנחיה להוספת עצמים מגלריית העצמים: צור עמוד חדש עם פתק מסוג חור וקידום אוטומטי, ומקם אותו בדיוק מעל הכפתור לפתיחת ספריית העצמים, "+", הנמצא בתחתית חלון התלת מימד. בתוכן הפתק הקלד הקלק על כפתור זה לפתיחת גלרית העצמים.
 • צור עמוד חדש. כעת ברצוננו להביא את העולם למצב של אחרי הקלקת המשתמש שבעמוד הקודם. לשם כך נעלים לרגע את חלון מערך ההדרכה על ידי הקלקה על הצג/הסתר מערך הדרכה, ונלחץ על הכפתור "+" כדי לפתוח את גלריית העצמים. לאחר פתיחת הגלריה נחזיר את חלון מערך ההדרכה על ידי לחיצה בשנית על הצג/הסתר מערך הדרכה.
 • בעמוד זה צור פתק מסוג חור וקידום אוטומטי עם הטקסט "הקלק על תת הספריה ספורט". גרור אותו אל מעל לתת הספרייה ספורט ואשר.
 • השתמש שוב בטכניקה שלעיל: צור עמוד חדש, העלם את חלון מערך ההדרכה, הקלק על ספורט, והחזר את חלון מערך ההדרכה.
 • צור פתק מסוג חור ללא קידום אוטומטי מעל אחד הכדורים עם הטקסט "1גרור כדור זה מכאן...". צור פתק נוסף מסוג התייחסות + עם 'הבא' מעל חלון התלת מימד עם הטקסט "2...והשלך אותו כאן". שים לב לספרות שבתחילת תוכן הפתקים: ספרות אלו יגרמו להצגת הפתק עם מספר סידורי בעמוד (שהוא הספרה עצמה) - אם מספר מופיע בתחילת משפט (ללא רווח) הוא נלקח אוטומטית כמספר הפתק בעמוד וככזה הוא מוצג.
 • צור עמוד חדש, העלם שוב את חלון מערך ההדרכה וגרור את הכדור שסימנת קודם אל חלון התלת מימד - זוהי פעולה המחקה את אשר יעשה התלמיד. החזר את חלון מערך ההדרכה.
 • צור פתק חדש מסוג חור + קידום אוטומטי מעל כפתור סגירת גלריית העצמים.
 • צור עמוד חדש. העלם את חלון מערך ההדרכה, סגור את גלריית העצמים והחזר שוב את חלון מערך ההדרכה.
 • צור פתק חדש מסוג פתק בלי עם 'הבא' עם הטקסט "סוף מערך ההדרכה!".
 • כעת באפשרותך שוב להריץ את מערך ההדרכה במוד משתמש.
  מספר הערות:
 1. רצוי לשמור את מערך ההדרכה לקובץ, אך לא לשמור את העולם ששינית במהלך בניית מערך ההדרכה - זאת מכיוון שאנו נרצה שהתלמיד יתחיל מהעולם ההתחלתי שהגדרנו!
 2. שים לב שביצירת עמוד הכולל פתק מסוג חור יש שתי אפשרויות להתקדם לעמוד הבא: ליצור את הפתק עם קידום אוטומטי או להוסיף פתק רגיל נוסף באותו עמוד תוך סימון עם 'הבא'. בעריכה ידנית של קובץ מערך השיעור (להלן) אפשר למעשה גם להגדיר פתק מסוג חור עם עם 'הבא'.
 3. בהרצת מערך שיעור במוד מדריך בדרך כלל יש לבצע אותו סדרתית החל מהעמוד הראשון ולהתקדם צעד צעד, זאת מכיוון שמצב העולם בכל צעד עשוי להיות תלוי בצעד הקודם. במקרה של ביצוע לא סדרתי המערכת עשויה להגיע למצב לא מוגדר, ובמצב זה ייתכן שיהיה צורך לאתחל את המערכת.


שמירת מערך ההדרכה לקובץ

בשמירת ערכת ההדרכה לקובץ, אם היא מתייחסת לקובץ עולם ששמרת, עליך לדאוג לכך שגם קובץ העולם יהיה זמין לתלמידיך. הדרך הנוחה ביותר לבצע זאת היא לפתוח את הקובץ של ערכת ההדרכה בעורך טקסט - זהו קובץ XML והוא מתאר את מהלך ההדרכה על שלביה. בתחילת הקובץ מופיע שם קובץ העולם שאליו מתייחסת ערכת ההדרכה: באפשרותך לשנות את שם הקובץ או את שם הנתיב כך שיתאים לצרכיך. אם לא מצורף נתיב - כלומר רק שם הקובץ - מאמא תחפש את קובץ העולם בספרייה בה נמצא קובץ ערכת ההדרכה - וזו האפשרות המועדפת והנוחה ביותר בדרך כלל, בעיקר אם בדעתך להעביר את ערכת ההדרכה למחשבי תלמידיך.

עריכה ידנית של קובץ מערך ההדרכה

קובץ מערך ההדרכה הינו קובץ XML המתאר את שלבי מערך ההדרכה, ולכן הוא ניתן לעריכה ידנית. זו אפשרות מתקדמת בעבור מי שמבקש ליצור מערכי הדרכה עם מגוון אפשרויות כגון שיכפול נוח של פתקים ו/או קטעי טקסט, שינוי סדר עמודים/פתקים, בניית מערך שיעור רב לשוני וכו'. קובץ זה ניתן לעריכה בכל עורך XML, וכל אשר נדרש הוא להכיר את המבנה התחבירי של הקובץ ואת האפשרויות הקיימות בו להתייחסות לעצמים בתוך ממשק המשתמש של מאמא.

המבנה התחבירי הכללי של קובץ מערך הדרכה הנו מהצורה הבאה:
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<stencilStack access="read" world="מדריך_למדריך.mam" author="השם שלי">
 <stencil stepsToGoBack="1">
 <stateCapsule>
  <![CDATA[existantElements|?|nonExistantElements|?
			|propertyValues|?|elementPositions|?|]]>
 </stateCapsule>
  <note hasNext="true" type="null" xPos="0.01640625" yPos="0.2746478873239437">
  <id><![CDATA[null]]></id>
	<message><![CDATA[פתק ראשון בעמוד ראשון]]></message>
 </note>
 </stencil>
 <stencil stepsToGoBack="1">
 <stateCapsule>
  <![CDATA[existantElements|?|nonExistantElements|?
			|propertyValues|?|elementPositions|?|]]>
 </stateCapsule>
   <note hasNext="true" type="frame" xPos="0.0" yPos="0.0">
    <id><![CDATA[MAMA_ID_playButton]]></id>
	  <message><![CDATA[כפתור זה משמש להרצת העולם]]></message>
  </note>
 </stencil>
	...
</stencilStack>
 
הסבר:
 • הקובץ הנו קובץ XML עם פורמט UTF-8 המאפשר לכתוב בתוכנו טקסט בכל שפה
 • התג StencilStack מכריז על תחילת מערך ההדרכה. תג זה יכול לכלול את התכונות:
  • access - האם לפתוח את הקובץ במוד קריאה (read) או כתיבה (write) - בדרך כלל תכונה זו אינה רלוונטית, מכיוון שניתן תמיד להיכנס למוד עריכה מתוך היישום.
  • world - שם קובץ העולם שעליו פועל מערך ההדרכה. אם מצורף לו נתיב מלא, הקובץ נלקח מנתיב זה. אם לא מצורף נתיב, המערכת תחפש את הקובץ בספרייה ממנה נטען קובץ מערך ההדרכה (.mtl)
  • author - שם המחבר של מערך ההדרכה
 • התג Stencil מכריז על עמוד במערך ההדרכה. תג זה כולל את התכונה stepsToGoBack המתארת את מספר הצעדים שיש לחזור במקרה של שגיאה, וערכה הוא לרוב "1". התג יכול להכיל בתוכו את התגים הבאים:
  • stateCapsule - מתאר את המצב בו נדרש להיות העולם בהצגת עמוד זה במערך ההדרכה. הוא כולל מחרוזת המתארת את מצב העולם על ידי ארבעה פרמטרים: רכיבים-קיימים (existantElements), רכיבים-לא-קיימים(nonExistantElements), ערכי תכונות (propertyValues) וסדר מיקום רכיבים (elementPositions). מצב עולם ניטרלי - כלומר ללא שום הגדרת מצב מיוחדת נראה כך:
 
<stateCapsule>
  <![CDATA[
  existantElements|?|nonExistantElements|?|propertyValues|?|elementPositions|?|
  ]]>
</stateCapsule>
 
  הפרמטרים וערכיהם מופרדים על ידי הסימן '|', וערכי הפרמטרים מצוינים על ידי הסימן '?' בתחילתם ובסופם, כאשר סימן '?' יחיד מציין ערך פרמטר ריק. לדוגמה, במערך ההדרכה שבנינו, בעמוד שלאחר הכנסת הכדור מגלריית העצמים אל תוך חלון התלת מימד מוגדר מצב העולם כך:
 
<stateCapsule>
 <![CDATA[
	 existantElements|?toyBall1?|
	 nonExistantElements|?|
	 propertyValues|?toyBall1.vehicle:World?toyBall1.localTransformation:
		position: -0.99, 0.15, -0.69;	orientation: (0, 0, -0) 1?|
	 elementPositions|?toyBall1:3?|
 ]]>
</stateCapsule>
 
  כפי שניתן לראות, הפרמטר הראשון מחייב הימצאות עצם כדור בעולם, הפרמטר השני ריק, הפרמטר השלישי מגדיר את ערכי התכונות של עצם הכדור כגון מיקום עצם הכדור בעולם וכיוונו, והפרמטר האחרון מגדיר את מיקום עצם הכדור בעולם כ-3.
 • התג note מציין פתק בעמוד הנוכחי. יש לשים לב לכך שהתג Stencil המייצג עמוד יכול להכיל מספר תגי note המייצגים פתקים בעמוד. דוגמאות:
 
<!-- frame note -->
<note hasNext="true" type="frame" xPos="0.0" yPos="0.0">
  <id><![CDATA[MAMA_ID_playButton]]></id>
  <message><![CDATA[כפתור זה משמש להרצת העולם]]></message>
</note>
<!-- hole note -->
<note advanceEvent="mousePress" autoAdvance="true"
	hasNext="false" type="hole" xPos="30.0" yPos="30.0">
	<id><![CDATA[MAMA_ID_sceneEditor<MAMA_ID_small>:
		MAMA_ID_singleView:makeSceneEditorBigButton]]></id>
		<message><![CDATA[Click this button to open the 
		object gallery]]></message>
</note>
<!-- 2 numbered hole notes -->
<note advanceEvent="mousePress" autoAdvance="false"
		hasNext="false" type="hole" xPos="0.0" yPos="0.0">
	<id><![CDATA[MAMA_ID_sceneEditor<MAMA_ID_large>:MAMA_ID_singleView:
	 MAMA_ID_galleryViewer<Home\Local Gallery\Sports>:
	 MAMA_ID_galleryObject<Local Gallery\Sports\ToyBall1.a2c>]]></id>
	 <message><![CDATA[1גרור כדור זה מכאן...]]></message>
</note>
<note advanceEvent="mousePress" autoAdvance="false" hasNext="true" 
		type="frame" xPos="392.0" yPos="-177.0">
	<id><![CDATA[MAMA_ID_sceneEditor<MAMA_ID_large>:
			MAMA_ID_singleView:renderPanel]]></id>
			<message><![CDATA[2...והשלך אותו כאן]]></message>
</note>
 
תכונות תג זה הן:
  • has next - האם הפתק כולל עם 'הבא'
  • type - יכול לקבל את הערכים null=פתק רגיל, frame=פתק מסוג התייחסות, ו-hole=פתק מסוג חור.
  • auto advance - האם הפתק כולל קידום אוטומטי
  • advance event - במקרה של קידום אוטומטי, מהו סוג האירוע שגורם לקידום אוטומטי, האפשרות הרלוונטית היא mousePress.
  • xPos,yPos - מיקום הפתק על צירי x ו- y בחלון התלת מימד. במקרה של פתק רגיל, ערכי הקואורדינטות יהיו בין 0 ל-1 והם מתייחסים לראשית הצירים כפינה השמאלית עליונה של חלון היישום, כאשר ציר x מתקדם ימינה וציר y מתקדם מטה, ערך 0 הוא תחילת הציר וערך 1 הוא סוף הציר על החלון. במקרה של פתקים מסוג התייחסות או חור הקואורדינטות מוגדרות כמרחק בפיקסלים מהנקודה המוגדרת על ידי העצם שאליו הפתק מתייחס. שים לב: המערכת עשויה לשנות את ערכי הקואורדינטות בכדי להימנע מהסתרת הפתק על ידי חלון התלת מימד.
בתוך התג מוגדרות התכונות הבאות:
  • message - התוכן הטקסטואלי של הפתק, מוצג בדרך כלל בתוך תג CDATA המאפשר להקליד טקסט מכל שפה והכולל כמעט כל סימן באופן חופשי. אם הטקסט מתחיל במספר, מספר זה יוצג בצורה מובלטת בהצגת הפתק, והוא לא יהיה חלק מתוכן הטקסט.
  • id - מזהה הרכיב בממשק המשתמש אליו מתייחס פתק זה, במקרה של פתקים מסוג התייחסות או חור. מזהה זה כולל התייחסות למרכיבים בממשק המשתמש שלכולם הקידומת המיוחדת ALICE_ID - קבועים אלו מתארים לאיזה חלק מתייחסת הגדרת הפתק. הקבועים העיקריים הם:
שם מזהה שם רכיב
MAMA_ID_fileMenu תפריט קובץ
MAMA_ID_editMenu תפריט עריכה
MAMA_ID_toolsMenu תפריט כלים
MAMA_ID_helpMenu תפריט עזרה
MAMA_ID_playButton כפתור הרצה
MAMA_ID_addObjectButton כפתור להוספת עצם
MAMA_ID_undoButton כפתור ביטול
MAMA_ID_redoButton כפתור בצע שוב
MAMA_ID_exporFilmButton כפתור ייצוא לסרט
MAMA_ID_createExeButton כפתור יצירת קובץ .exe
MAMA_ID_addCharacterButton כפתור להוספת דמות
MAMA_ID_importImageButton כפתור לייבוא תמונה
MAMA_ID_create3DButton יצירת עצמי תלת-ממד
MAMA_ID_helpButton עזרה
MAMA_ID_objectTree עץ העצמים
MAMA_ID_sceneEditor עורך הבמה - מצב העריכה מצורף כפרמטר (MAMA_ID_large / MAMA_ID_small)
MAMA_ID_details אזור הפרטים
MAMA_ID_behaviors אזור האירועים
MAMA_ID_createNewEventButton כפתור ליצירת אירוע חדש
MAMA_ID_editors אזור עורך התכנית
MAMA_ID_galleryViewer תצוגת הגלריה
MAMA_ID_galleryObject עצם בגלריה
MAMA_ID_userDefinedResponse מתודה מוגדרת משתמש - שמה מצורף כפרמטר
MAMA_ID_singleView לא בשימוש
MAMA_ID_quadView לא בשימוש
  הקבועים עשויים להופיע עם פרמטרים בסוגריים משולשיים, לדוגמה:
 
MAMA_ID_sceneEditor<MAMA_ID_large>
 
  - מתאר את עורך הבמה כאשר הוא מוגדל (מוד עריכת במה)
 
MAMA_ID_sceneEditor<MAMA_ID_small>
 
  - מתאר את עורך הבמה כאשר הוא מוקטן (מוד עריכת תכנית)
 
MAMA_ID_details<מחליקת_קרח>
 
  - התייחסות לאזור הפרטים כאשר גולשת הקרח נבחרה בעץ העצמים
  קבועים ראשיים עשויים להופיע לפעמים באופן היררכי, לדוגמה:
 
MAMA_ID_details<מחליקת_קרח>:MAMA_ID_userDefinedResponse<מחליקת_קרח.skate>
 
  - התייחסות למתודה גלשי() של גולשת הקרח כאשר היא נבחרת בעץ העצמים
  קיימים מספר קבועים משניים שמופיעים תמיד עם פרמטרים בסוגריים משולשיים:
MAMA_ID_button כפתור כלשהו - שמו מצורף כפרמטר
MAMA_ID_element רכיב כלשהו - שמו מצורף כפרמטר
MAMA_ID_elementTile אריח של רכיב כלשהו - שמו מצורף כפרמטר
MAMA_ID_elementPrototypeTile אריח של אבטיפוס רכיב כלשהו - שמו מצורף כפרמטר
MAMA_ID_property תכונה של עצם - שמה מצורף כפרמטר
MAMA_ID_viewController בקר התצוגה של רכיב כלשהו - שמו מצורף כפרמטר
MAMA_ID_tab טאב באזור הפרטים - שמו מצורף כפרמטר
  דוגמאות:
 
MAMA_ID_elementTile<event1>
 
  - התייחסות לאריח של האירוע הראשון באזור האירועים
 
MAMA_ID_elementTile<event1>:MAMA_ID_property<triggerMethod>
 
  - התייחסות לתכונה triggerMethod שבאריח של האירוע הראשון